Brainspotting

Wat is Brainspotting?

Brainspotting is een vernieuwende methode om razendsnel negatieve ervaringen die in de diepere delen van het brein zijn opgeslagen en van daaruit je gevoel bepalen, te verwerken. Daardoor ontstaat nieuwe ruimte om jezelf en alles wat je in je hebt, zo volledig mogelijk te verwerkelijken. Brainspotting is ontwikkeld uit EMDR bij de begeleiding van topsporters.

 

Hoe wij iets beleven (uitdaging of prestatiedruk, moeten of willen, angst of plezier, falen of leren, vrij of gevangen, fysiek ontspannen of gespannen) wordt in belangrijke mate bepaald door onze eerdere ervaringen. Wanneer negatieve ervaringen om wat voor reden dan ook niet goed verwerkt zijn, blijven ze als in bevroren toestand achter in de onbewuste delen van ons brein waar de stressimpulsen en emoties gereguleerd worden (het reptielenbrein en/of zoogdierenbrein). Zodra op een later moment iets ons onbewuste brein aan zo’n onverwerkte negatieve ervaring herinnert, komen de bijbehorende fysieke stressimpulsen (vluchten, vechten, bevriezen), negatieve gevoelens en gedachten weer omhoog. Zo wordt onze beleving van wat we meemaken in bepaalde omstandigheden steeds bepaald door oude negatieve programmeringen, waar we bewust of onbewust door geremd en belemmerd worden.

 

Brainspotting biedt een methode om deze negatieve programmeringen op te ruimen op het niveau waar ze ontstaan, dus fundamenteel en blijvend. Het brengt een razendsnel proces van gerichte verwerking en ontwikkeling op gang waardoor de fysieke stressimpulsen en de negatieve beleving oplossen en nieuwe ruimte ontstaat: vrij en onbelemmerd. Iedere stap die je hierin zet, is een diepgaande investering in jezelf, die direct rendeert in ontspanning, rust, ruimte en betere prestaties op die gebieden waar jij je op wil richten. Ruimte om je zelf verder te ontwikkelen.

Hoe werkt brainspotting?

Door de aandacht te richten op de fysieke beleving van wat je aan belemmering of lading ervaart, wordt het cognitieve denken omzeild. De technieken van brainspotting werken met oogposities (brainspots) die via het autonome zenuwstelsel aan de fysieke beleving van het beladen thema verbonden zijn. Het focussen op zo’n brainspot biedt een rechtstreekse ingang in de diepere lagen van de hersenen waar emoties en overlevingsreacties (freeze, fight, flight) gereguleerd worden. De zorgvuldig afgestemde begeleiding creëert het frame en helpt om volledig en zonder oordeel aanwezig te zijn bij wat je in het moment ervaart. Deze combinatie van mindfulness èn diepe focus op het thema (re)activeert het zelforganiserend vermogen van het brein om de oude, bevroren programmering te doorbreken, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe organisatie. Belemmeringen verdwijnen of worden juist bron van kracht bij verdere ontwikkeling.

Waarvoor kan brainspotting worden ingezet?

Brainspotting is breed toepasbaar. Every performance issue is ‘trauma’ based.

 

Ik werk met mensen die hun grenzen willen verleggen, zoals topsporters en andere toppresteerders die op een specifiek punt tegen hun grenzen aanlopen. Naast training van vaardigheden, is het diepgaande vrijheid (mentaal en fysiek onbelemmerd zijn), waarmee grenzen verlegd kunnen worden.

 

Ik begeleid mensen vanuit organisaties en privé die last hebben van:

faalangst, spreekangst of andere angsten
stress
niet kunnen concentreren
– weerstand (bijvoorbeeld tegen verandering, werk, school)
frustratie
– problemen rondom hoogbegaafdheid
– de beleving van (omgang met) fysieke klachten, zodat de fysieke klachten  als minder belastend ervaren worden. Dit kan ook een positieve werking op het herstel hebben.
– heftige, emotioneel beladen gebeurtenissen, zoals een scheiding,  ontslag of andere situatie die (te) veel van je vraagt. Wanneer de door de situatie opgeroepen extra, persoonlijke lading verwerkt wordt, is de beleving minder zwaar. Dit geeft rust, een nieuw perspectief, waardoor je er makkelijker mee om kan gaan en vaak nieuwe mogelijkheden in beeld komen.
– moeite om te stoppen met roken. Ook verslavingen zijn te behandelen met brainspotting. Ik heb goede ervaringen met begeleiding bij stoppen met roken.

 

Ook voor mensen die vanuit hun functie veel te maken hebben met heftige spanning of negatieve ervaringen, is brainspotting een onvergelijkbaar waardevolle investering. Brainspotting is gericht op het grondig verwerken van negatieve ervaringen, zodat ze je niet meer (bewust of onbewust) kunnen belasten. In plaats van af te wachten tot dergelijke ervaringen zo zeer zijn opgehoopt dat ze merkbare problemen gaan geven, kan de impact (afhankelijk van de ernst en omvang in 1 of 2 sessies) periodiek worden opgeruimd.  Het beschikbaar stellen van brainspotting vanuit de organisatie overstijgt het niveau van preventie: het biedt een positieve impuls voor gezondheid, veerkracht en lange termijn inzetbaarheid. Wanneer er echt iets blijkt te spelen, wordt dat verwerkt lang voordat het tot gezondheidsproblemen en uitval kan leiden. Topfit werkt beter!

 

Herken je je in de de werking van brainspotting maar niet precies in bovengenoemde thema’s? Ik ga graag het gesprek met je aan om te onderzoeken wat brainspotting voor jou zou kunnen betekenen. Door de natuurlijke werking (het zelforganiserend vermogen van het brein) laat BSP laat zich uitstekend combineren met allerlei andere trajecten.

 

Wat houdt je tegen? ⏸
Wat wil jij bereiken? ⏭
Met brainspotting kom je erbij! ✅

 

Ik ben aangesloten bij de NOBCO, het kwaliteitskeur voor professionele coaches. Alle contacten zijn strikt vertrouwelijk.