Hoogbegaafden

Brainspotting werkt bijzonder goed voor hoogbegaafden, zowel voor specifieke hoogbegaafdheidsproblematiek als voor algemene issues waar ook hoogbegaafden mee te maken kunnen hebben:

  • omdat het niet cognitief is, maar juist het gevoel (lichamelijk en emotioneel) aanspreekt en ontwikkelt, wat veel toegevoegde waarde heeft ​
  • omdat hoogbegaafden vaak veel negatieve ervaringen hebben opgedaan op het gebied van niet begrepen worden, anders denken en voelen, niet verbonden voelen
  • ​omdat juist bij hoogbegaafden de grenzen van het functioneren bepaald worden door de eigen innerlijke programmeringen; wanneer die goed ontwikkeld en positief gericht worden, kan een enorm potentieel vrijkomen.

Concrete thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: faalangst of andere angst, spanning, frustratie, eenzaamheid, somberheid, motivatieproblemen, fysieke klachten, onderpresteren of juist grenzen verleggen bij topprestaties: in de sport of op welk gebied dan ook. Algemene (bij)werkingen zijn een versnelde integrale ontwikkeling, meer rust, vertrouwen, een beter gevoel, meer verbinding met jezelf en de mensen om je heen.

Ik heb veel ervaring met hoogbegaafdheid en werk zowel met volwassenen als met kinderen, in sommige situaties ook met de ouders.

Wil jij bespreken hoe brainspotting jou zou kunnen helpen met wat jou belemmert of wat jij wil bereiken? Of wil jij overleggen over jouw kind? Ik denk graag met je mee!