Ingrijpende gebeurtenissen

Heftige, emotioneel beladen gebeurtenissen, zoals een scheiding, ontslag of andere crisis, kunnen je evenwicht verstoren en allerlei oudere gevoelens in jezelf raken, waar je je misschien eerder niet van bewust was. Hoe jij de situatie beleeft, wat jou het meeste raakt en hoe diep je erdoor geraakt wordt, wordt bepaald door eerdere ervaringen in je leven die om wat voor reden dan ook nog niet voldoende verwerkt waren.

Wanneer deze vroegere ervaringen alsnog verwerkt worden, ontstaat er meer rust en word je minder geraakt, waardoor je gemakkelijker met de situatie om kan gaan en nieuwe mogelijkheden in beeld komen. De situatie is niet direct veranderd, maar je voelt er niet meer zoveel lading bij.

Het bijzondere, onderscheidende van brainspotting is dat het een ingang biedt in de diepere delen van het brein, waar onverwerkte ervaringen worden opgeslagen en de fysieke stressimpulsen (vluchten, vechten, bevriezen) en emoties gereguleerd worden.

Hierdoor kan het zelforganiserend vermogen van het brein de onverwerkte eerdere ervaringen alsnog verwerken en worden de stressimpulsen en negatieve belevingen, die met praten en denken vaak niet kunnen worden weggenomen, fysiek en fundamenteel opgelost. In de nieuwe organisatie van het brein is de onderliggende lading verdwenen, zodat die je ook in andere situaties, op andere terreinen niet meer kan belemmeren.

Zo helpt iedere lading die je met brainspotting verwerkt, je niet alleen om makkelijker om te gaan met de situatie waarin je je bevindt, maar is tegelijkertijd een fundamentele positieve impuls voor geluk, ontwikkeling en veerkracht in je verdere leven.

Wil jij bespreken hoe brainspotting jou zou kunnen helpen met wat er voor jou op dit moment speelt en wat je daarin zou willen bereiken? Ik help je er graag mee!