Kinderen (4-19)

Brainspotting is uitstekend geschikt om te werken met kinderen, van zeer jong tot aan de volwassenheid.

Wanneer negatieve ervaringen om wat voor reden dan ook niet goed verwerkt zijn, blijven ze in het onbewuste brein hangen, vanwaar ze steeds opnieuw de beleving en het gevoel bepalen. Dit kan zich uiten in spanning, faalangst of andere angst, zich ongelukkig of somber voelen, problemen met boosheid, pesten of gepest worden, onhandelbaarheid op school, niet meer naar school willen, teveel gamen, zich afsluiten, geen energie of andere klachten vanuit het kind zelf of vanuit de omgeving.

Het fijne van brainspotting voor kinderen is dat het nauwelijks woorden of begrijpen nodig heeft en direct bij de kern komt van wat het kind aan klachten ervaart. Kinderen hebben over het algemeen nog goed contact met hun lichaam, wat de ingang is voor verwerking en nieuwe programmering van wat er speelt. De inrichting en duur van de sessies stem ik af op de beleving en leeftijd van de kinderen. Voor kleinere kinderen maak ik gebruik van poppetjes, symbolische knuffels en tekenen. Ook bij pubers met geen zin om te praten en de leeftijdsadequate frisse tegenzin, kan brainspotting bijzonder effect hebben. De aandacht bij de eigen beleving, zonder daar iets van te hoeven vinden, begrijpen of uitleggen, en de technieken van brainspotting brengen verwerking op gang van onderliggende ladingen en maken ruimte voor nieuwe ontwikkeling. Brainspotting werkt snel en duidelijk merkbaar voor het kind en de omgeving: de ouders en bijvoorbeeld de school. Ouders kunnen indien het kind dat wil bij de sessies aanwezig zijn. Soms werkt het goed als ouders zelf ook een aantal sessies doen om het kind optimaal (met zo min mogelijk eigen lading) te kunnen ondersteunen en begeleiden.

Wil je overleggen hoe brainspotting jou of jouw kind zou kunnen helpen om verder te ontwikkelen? Ik denk graag met je mee!